Zes-kastelen-Fietsroute

Next

Overzichtskaart van de 6-kastelen fietsroute  (Bron: gpsfietsroutesnederland.nl)

Bord 6-kastelenroute transparant


Download hier de:Met de Zes Kastelenroute kom je al fietsend langs prachtige landerijen, kastelen en de schitterende watermolen uit 1169. De fietsroute is 28,5 km lang, geheel bewegwijzerd en het hele jaar beschikbaar. Vanaf de camping links en dan weer linksaf  op de 2e zomerdijk; deze helemaal doorrijden, de weg oversteken; rechtdoor en dan de wegwijzers volgen

In de historie van Diepenheim nemen de vier kastelen Huis te Diepenheim, Het Nijenhuis, Het Warmelo en Westerflier en de bijbehorende landgoederen een belangrijke plaats in. De kastelen zijn nog steeds in particuliere handen en worden permanent bewoond. Via de zeskastelenroute kom je langs de genoemde vier kastelen en bovendien langs kasteel Weldam en Huize Wegdam, beide van de voormalige gemeente Markelo, nu eveneens behorend bij de gemeente Hof van Twente. 

U rijdt ondermeer ook langs Korenmolen Den Haller; zeker een bezoek waard.  Deze molen werd al in 1169 beschreven en is in 2004 geheel gerestaureerd. En… komt er toevallig langs tijdens ‘lunchtijd’ bezoek dan het restaurant Den Haller  (Ma-Di-gesloten!)  en laat u verrassen door de bijzondere hamburger of één van de andere lunchgerechten - een aanrader!

En… vergeet niet om het kasteel Warmelo te bezoeken en een wandeling door de schitterende tuin te maken.

De fietsroute en beschrijving van de zes kastelen route vindt u ook in de informatie stand in “De Kapberg”.

Tekening van Kasteel Warmelo  -  Bron: Website Kasteel Warmeloo


Onderstaand een beschrijving van de kastelen en landgoederen waar u, tijdens de fietstocht, langs komt.

1. Huis Diepenheim

Waar zich nu Huis Diepenheim bevindt, heeft zo’n 1000 jaar geleden een burcht gestaan. Vervolgens is er op deze plek door de eeuwen heen belegerd, gebouwd, verbouwd en gesloopt.

Hendrik Bentinck (1563-1639), drost van Salland, heeft uiteindelijk de basis gelegd voor het huidige Huis Diepenheim, dat gedeeltelijk is opgebouwd met sloopmateriaal van het voorgaande huis.  Ja, de basis, want in 17e en 18e eeuw is er nog veel gewijzigd.  Zelfs “vrij recent” (in 1905 en 1928) werd er nog verbouwd.

Het huis is tegen een verhoging, de zogenaamde Casteelbelt, gebouwd, waardoor de voorkant van het gebouw aan de onderkant een extra verdieping heeft.

Via een fietspaadje van honderd meter komt u bij de grote zandstenen poort van het kasteel, waarin de alliantiewapens van de geslachten Bentinck en Van Ittersum en het jaartal 1685 zijn gebeiteld.

Huis Diepenheim is tot 1814 in het bezit gebleven van het geslacht Bentinck. Daarna kreeg het nog veel eigenaren. Totdat de familie De Vos van Steenwijk het in 1925 aankocht. Momenteel bewoont baronesse De Vos van Steenwijk het gebouw.

2. Kasteel Nijenhuis

Kasteel Nijenhuis ligt in authentiek Twents landschap, dat wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, majestueuze eiken, houtwallen en beken. Het gebouw is een zogenaamd Hollands-classicistisch landhuis dat rond 1660 is gebouwd. In het jaar 1858 zijn er aan de voorzijde twee torens bijgebouwd. Verder zijn er in de jaren 1914 en 1915 aan de achterzijde ook nog twee rechthoekige vleugels toegevoegd.

Behalve het kasteel telt het landgoed nog veel originele elementen. Zoals bouwhuizen, een werkplaats, een moestuin met oranjerie, een park met daarin een theehuisje en een ijskelder. Het landgoed wordt samen met landgoed Westerflier (6) als een geheel beheerd door een rentmeesterskantoor.

3. Kasteel Weldam

Kasteel Weldam wordt in 1248 voor het eerst genoemd. Het heeft heel wat meegemaakt en veel eigenaren gekend. Een daarvan is freule Maria, die na het overlijden van haar vader in 1875 het kasteel erfde. Ze trouwde met Willem Bentinck. Dit paar heeft ervoor gezorgd, dat het park van Weldam is, zoals u het nu kunt bewonderen. Om deze freule te eren voor haar werk, zijn de letters MARY in de buxusstruikjes op het gazon gesnoeid.

Momenteel wordt het kasteel bewoond door Graaf Solms en zijn vrouw.

4. Kasteel Wegdam

Kasteel Wegdam is niet direct het mooiste kasteel op deze zes kastelenroute, maar authentiek is het zeker!  Je ziet er in gedachten zo een Bromsnor, Swiebertje of juffrouw Saar de deur uit komen. Ook de ervoor liggende boerenschuur, die nog steeds in bedrijf is als kalverstal, is erg nostalgisch en vormt een mooi “bruggetje” naar het jaar 1382.

Toen was het huis namelijk nog een boerderij. In de 15e eeuw werd het uitgebouwd tot een havezate door Van Coevordens. Deze Havezate bleef tot de eerste helft van de 19e eeuw in het bezit van deze familie. Momenteel behoort Wegdam tot de bezittingen van Weldam.

5. Kasteel Warmelo

Huize Warmelo werd voor het eerst in 1315 genoemd. Zoals gebruikelijk bij oude gebouwen is ook Warmelo in de loop der eeuwen door sloop- en opbouwwerkzaamheden behoorlijk van gedaante veranderd. De laatste ingrijpende veranderingen vonden plaats in 1874 (gedeeltelijk afbraak) en 1928 (restauratie en vernieuwing).

Wetenswaardig is dat Warmelo in 1952 werd aangekocht door Prins Bernhard. Als stulpje voor zijn moeder, prinses Armgard, die het tot haar overlijden in 1971 bewoonde. Vanaf 1976 is Warmelo eigendom en woonplaats van de familie Avenarius.

6. Westerflier

De naam “Westerfle” kwam al in 1046 voor als streek. In 1536 werd er een havezate gebouwd. En wel op een erg strategisch plekje, namelijk waar de toen nog bevaarbare Schipbeek de eveneens bevaarbare Regge als zijtak had. In de achttiende eeuw is deze havezate gekocht door ene Van der Sluys, een  gefortuneerde houthandelaar. Zijn naam had de man te danken aan het feit, dat hij in de buurt van een sluis in de Schipbeek zijn bedrijf had. Deze Van der Sluys sloopte in 1729 de havezate en bouwde er het huidige landhuis voor in de plaats. Opvallend is, dat er vanaf de bouw tot heden hoegenaamd niets aan het landhuis is veranderd.

De afgelopen eeuw heeft Westerflier verschillende bestemmingen gehad. Zo diende het van 1948 tot 1969 als onderkomen voor uit huis geplaatste meisjes. Daarna werd het opgedeeld in vier appartementen, waarna het vanaf 2005 in zeer slechte staat leeg kwam te staan. Gelukkig is het Westerflier in de jaren 2008 en 2009 mooi gerestaureerd en wordt het momenteel door twee gezinnen particulier bewoond .

Bron: gpsfietsroutesnederland.nl


Als u al wilt kijken waar u zoal langs fiets; bekijk dan onderstaande film alvast.


Het hierna volgend menu betreft de websites van de Havezaten ‘zelf’.

🎯    |  SVR  |  Disclaimer  | Privacy  |  Links  | Sitemap  |  Contact  | Downloads  | Promo  |    🎯